Darbo užmokestis

2017 m. metinis, EUR

  Vidutinis
darbuotojų skaičius
Vidutinis mėnesinis atlyginimas, EUR
Direktorė 1 1537
Gydytojai 30 1265
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 4 778
Slaugytojai 74 654
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 5 848
Kitas personalas 30 601
Nuorodos

VšĮ Rokiškio ligoninė

    Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerija    Rokiškio rajono savivaldybė

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Juodupės g. 1A, Rokiškio m. LT-42106

Tel/faks. 8 458 71105

Įstaigos kodas: 173223934

El. paštas: rokiskio.paspc@gmail.com

Darbo Laikas

  
I - 7.00 – 17.00 val.
II - 7.00 – 17.00 val.
III - 7.00 – 17.00 val.
IV - 7.00 – 17.00 val.
V - 7.00 – 17.00 val.
VI – 8.00 – 11.00 val.

Turite dar klausimų?
8 458 71105